God Jul

IMG_7567

Jag samlar på biblar. I en bibel från 1906 har min mans gammelmorfar
John Borg skrivit med otroligt vacker handstil
några rader som passar in i livet även år 2014.
Med hans ord hälsar jag er alla en riktigt
GOD JUL och ETT GOTT NYTT 2015!

Om mörkret ej fanns
vad vore då ljuset?
Vem ägde väl friden som aldrig
hört bruset från stormar som rasa?
Vem ägde väl hoppet, vem trodde på lycka
som aldrig fått pröva hur sorgerna trycka som isiga bojor?
Vem ägde i gudstron en brinnande fackla,
om anden ej nånsin måst flämta och vackla i oro och tvivel?
Så rör sig vårt liv än i oro och strider, än skugga och solsken
och stormfyllda tider och dagar av lycka.